• מחבת פאייה עמוקה 20

  • מחבת פאייה עמוקה 24

  • מחבת פאייה עמוקה 28

  • קערת פאייה עמוקה 24

  • קערת פאייה עמוקה 28

  • קערת פאייה עמוקה 32