• כרית נוי ’02’ אפור חול 50/50

 • כרית נוי Relax אפור חול 50/50

 • כרית נוי Relax אפור חול 65/65

 • כרית נוי Relax אפור מדיום 50/50

 • כרית נוי Relax אפור מדיום 65/65

 • כרית נוי מפת כוכבים אפור חול 50/50

 • כרית נוי מפת כוכבים אפור חול 65/65

 • כרית נוי מפת כוכבים אפור מדיום 50/50

 • כרית נוי מפת כוכבים אפור מדיום 65/65

 • כרית פיקה אפור בהיר 50/50

 • כרית פיקה אפור בהיר 65/65

 • כרית פיקה אפור כהה 50/50

 • כרית פיקה אפור פחם 65/65

 • כרית פיקה לבן 50/50

 • כרית פיקה לבן 65/65