• שטיח המפ 120/180 טבעי

  • שטיח המפ 140/210 טבעי

  • שטיח המפ 60/120 שחור

  • שטיח המפ 60/180 שחור

  • שטיח סף 60/120 טבעי

  • שטיח סף 60/150 שחור

  • שטיח סף 60/90 שחור

  • שטיח המפ 60/90 שחור

  • שטיח צבעוני 160/230

  • שטיח תכלת כדורים 120/180