• שמיכת כירבול אלסקה

 • שטיח תכלת כדורים 120/180

 • שטיח צבעוני 160/230

 • שטיח המפ 60/90 שחור

 • שטיח סף 60/90 שחור

 • שטיח סף 60/150 שחור

 • שטיח המפ 60/180 שחור

 • שטיח המפ 60/120 שחור

 • ציפת יחיד מכתב סילבר

 • ציפת יחיד התחלות חדשות לבן

 • ציפית לכרית מטר dream פחם

 • ציפית לכרית מטר 01 סילבר

 • ציפית זוגית קרניים סילבר

 • ציפית זוגית hotel לבן

 • ציפית זוגית dream סילבר

 • ציפית זוגית סיישל סילבר

 • ציפית זוגית סיישל לבן

 • ציפית זוגית לב זר סילבר

 • ציפה זוגית התחלות חדשות לבן

 • ציפה זוגית מכתב סילבר

 • ערסל זוגי פחם

 • ערסל זוגי לבן

 • מגבת רחצה תיפורים אפור כהה

 • מגבת רחצה תיפורים אפור בהיר

 • מגבת רחצה פונפון לבן

 • מגבת רחצה בייסיק לבן ‘קוקוס’

 • מגבת רחצה בייסיק לבן ‘resort’

 • מגבת רחצה בייסיק לבן ‘hotel’

 • מגבת רחצה בייסיק אפור ‘קוקוס’

 • מגבת רחצה בייסיק אפור ‘resort’

 • מגבת רחצה בייסיק אפור ‘hotel’

 • מגבת רחצה פונפון אפור כהה

 • מגבת רחצה פונפון אפור בהיר

 • מגבת רחצה במבוק לבנה

 • מגבת ידיים תיפורים אפור כהה

 • מגבת ידיים תיפורים אפור בהיר

 • מגבת ידיים פונפון לבן

 • מגבת ידיים בייסיק לבן ‘קוקוס’

 • מגבת ידיים בייסיק לבן ‘resort’

 • מגבת ידיים בייסיק לבן ‘hotel’

 • מגבת ידיים בייסיק אפור ‘קוקוס’

 • מגבת ידיים בייסיק אפור ‘resort’

 • מגבת ידיים בייסיק אפור ‘hotel’

 • מגבת ידיים פונפון אפור כהה

 • מגבת ידיים פונפון אפור בהיר

 • כרית נוי ‘שפירית’ פשתן 50/50

 • כרית נוי ‘צמחים’ פשתן 50/50

 • כרית נוי ‘אמסטרדם’ פשתן 50/50

 • כרית נוי ‘Hotel’ פשתן 50/50

 • כרית נוי פשתן 50/80 ‘שפירית”

 • כרית נוי פשתן 50/80 ‘אמסטרדם’

 • כרית נוי סטונווש ‘קוקוס’ אפור כהה 140/50

 • כרית נוי סטונווש ‘קונכיה’ חול 140/50

 • כרית נוי סטונווש ‘קונכיה’ אפור כהה 140/50

 • כרית נוי סטונווש ‘מכתב’ חול 140/50

 • כרית נוי סטונווש ‘מכתב’ אפור כהה 140/50

 • כרית נוי סטונווש ‘מכתב’ אפור בהיר 140/50

 • כרית נוי סטונווש ‘דג’ חול 140/50

 • כרית נוי סטונווש ‘swim’ אפור בהיר 140/50

 • כרית נוי סטונווש ‘193’ אפור בהיר 140/50

 • כרית נוי סטונווש 50/50- חלק אפור כהה

 • כרית נוי סטונווש 50/50- חלק אפור בהיר

 • כרית נוי סטונווש 50/50- ‘תמנון’ אפור בהיר

 • כרית נוי סטונווש 50/50- ‘קוקוס’ אפור כהה

 • כרית נוי סטונווש 50/50- ‘קונכיה’ אפור כהה

 • כרית נוי סטונווש 50/50- ‘קונכיה’ אפור בהיר

 • כרית נוי סטונווש 50/50- ‘מכתב’ אפור כהה

 • כרית נוי סטונווש 50/50- ‘מכתב’ אפור בהיר

 • כרית נוי סטונווש 50/50- ‘דג’ אפור כהה

 • כרית נוי סטונווש 50/50- ‘swim’ צבע חול

 • כרית נוי סטונווש 50/50- ‘swim’ אפור כהה

 • כרית נוי סטונווש 50/50- ‘193’ אפור כהה

 • כרית נוי סטונווש 50/50- ‘193’ אפור בהיר

 • כרית נוי סטונווש 50/50- ‘1302’ אפור כהה

 • כרית נוי סטונווש 50/50- ‘1302’ אפור בהיר

 • כרית נוי סטונווש 50/50 עם אימרה- חלק צבע חול

 • כרית נוי סטונווש 50/50 עם אימרה- חלק אפור כהה

 • כרית נוי סטונווש 50/50 עם אימרה- חלק אפור בהיר

 • כרית נוי סטונווש 50/50 עם אימרה- ‘תמנון’ צבע חול

 • כרית נוי סטונווש 50/50 עם אימרה- ‘קוקוס’ צבע חול

 • כרית נוי סטונווש 50/50 עם אימרה- ‘קוקוס’ אפור בהיר

 • כרית נוי סטונווש 50/50 עם אימרה- ‘קונכיה’ אפור כהה

 • כרית נוי סטונווש 50/50 עם אימרה- ‘קונכיה’ אפור בהיר

 • כרית נוי סטונווש 50/50 עם אימרה- ‘מכתב’ צבע חול

 • כרית נוי סטונווש 50/50 עם אימרה- ‘מכתב’ אפור בהיר

 • כרית נוי סטונווש 50/50 עם אימרה- ‘דג’ אפור בהיר

 • כרית נוי סטונווש 50/50 עם אימרה- ‘swim’ צבע חול

 • כרית נוי סטונווש 50/50 עם אימרה- ‘swim’ אפור בהיר

 • כרית נוי סטונווש 50/50 עם אימרה- ‘193’ צבע חול

 • כרית נוי סטונווש 50/50 עם אימרה- ‘193’ אפור בהיר

 • כרית נוי סטונווש 50/50 עם אימרה- ‘1302’ צבע חול

 • כרית נוי סטונווש 50/50 עם אימרה- ‘1302’ אפור בהיר

 • כרית נוי סטונווש 50/50 חלק צבע חול

 • כרית נוי סטונווש 50/50 ‘תמנון’ צבע חול

 • כרית נוי סטונווש 50/50 ‘קונכיה’ צבע חול

 • כרית נוי סטונווש 50/50 ‘מכתב’ צבע חול

 • כרית נוי סטונווש 50/50 ‘193’ צבע חול

 • כרית נוי סטונווש 50/50 ‘1302’ צבע חול

 • כרית נוי סטונווש 50/50 -‘דג’ צבע חול

 • כרית מיני קרניים פחם

 • כרית מיני קרניים סילבר

 • כרית מיני חלום פחם

 • כרית מיני חלום סילבר

 • כרית מיני קוקוס סילבר

 • כרית נוי מיני ‘שפירית’ פשתן

 • כרית נוי מיני ‘צמחים’ פשתן

 • כרית נוי מיני ‘אמסטרדם’ פשתן

 • כרית נוי מיני ‘Hotel’ פשתן

 • זוג ציפיות קרניים פחם

 • זוג ציפיות קרניים סילבר

 • זוג ציפיות קרניים לבן

 • זוג ציפיות סיישל פחם

 • זוג ציפיות חלום לבן

 • זוג ציפיות Hotel פחם

 • זוג ציפיות Hotel לבן

 • זוג ציפיות לב סילבר

 • זוג ציפיות מפרשית לבן

 • זוג ציפיות חותמת לבן

 • זוג ציפיות Be free לבן

 • דלי פח מחורר גדול

 • דלי פח מחורר בינוני

 • ‘elephant’-כרית רביצה הדפס תמנון 80/80 -חול

 • ‘elephant’-כרית רביצה הדפס תמנון 80/80 -אפור כהה

 • ‘elephant’-כרית רביצה הדפס תמנון 80/80 -אפור בהיר

 • ‘elephant’-כרית רביצה הדפס אמסטרדם 80/80 -אפור כהה

 • ‘elephant’-כרית רביצה הדפס ‘תמנון’ 120/80 -חול

 • ‘elephant’-כרית רביצה הדפס ‘תמנון’ 120/80 -אפור כהה

 • ‘elephant’-כרית רביצה הדפס ‘מכתב’ 80/80 -חול

 • ‘elephant’-כרית רביצה הדפס ‘מכתב’ 80/80 -אפור בהיר

 • ‘elephant’-כרית רביצה הדפס ‘מכתב’ 80/80 -אפור כהה

 • ‘elephant’-כרית רביצה הדפס ‘מכתב’ 120/80 -חול

 • ‘elephant’-כרית רביצה הדפס ‘מכתב’ 120/80 -אפור כהה

 • ‘elephant’-כרית רביצה הדפס ‘מכתב’ 120/80 -אפור בהיר

 • ‘elephant’-כרית רביצה הדפס ‘אמסטרדם’ 80/80 -חול

 • ‘elephant’-כרית רביצה הדפס ‘אמסטרדם’ 80/80 -אפור בהיר

 • ‘elephant’-כרית רביצה הדפס ‘אמסטרדם’ 120/80 -חול

 • ‘elephant’-כרית רביצה הדפס ‘אמסטרדם’ 120/80 -אפור כהה

 • ‘elephant’-כרית רביצה הדפס ‘אמסטרדם’ 120/80 -אפור בהיר

 • ‘elephant’-כרית רביצה הדפס ‘,תמנון’ 120/80 -אפור בהיר

Sale