• כלי עץ מגולף עגול עם רגליים
  • כלי עץ מגולף קוני עם רגליים
  • פמוט עץ חשוףפמוט עץ חשוף