• כלי מעוגל מעץ טבעי
  • כלי עץ מגולף עגול עם רגליים
  • כלי עץ מגולף קוני עם רגליים