• כרית BASIC מיניכרית BASIC מיני
  • כרית BASIC 65כרית BASIC 65
  • כרית וופל 140/50 – מגוון צבעיםכרית וופל 140/50 – מגוון צבעים
  • כרית נוי פשתן גס – 45/45כרית נוי פשתן גס – 45/45
  • כריות נוי סטונווש עם אימרה 50/50 – במגוון צבעים והדפסיםכריות נוי סטונווש עם אימרה 50/50 – במגוון צבעים והדפסים
  • כרית פיקה 50/50 – מגוון צבעים
  • כריות נוי סטונווש 65/65 – חול – במבצע
  • כרית נוי פשתן – מגוון צבעים 65/65כרית נוי פשתן – מגוון צבעים 65/65
  • כרית נוי פשתן גס 140/50כרית נוי פשתן גס 140/50
  • כרית נוי פשתן גס 60/90כרית נוי פשתן גס 60/90