• ציפית זוגית 140/50 – NO.7ציפית זוגית 140/50 – NO.7