• תמצית אתרית טבעית – מגוון ריחות
  • נר בצנצנת חומה גדולה +מכסה אלו. שחורנר בצנצנת חומה גדולה +מכסה אלו. שחור